Medlemskap

På Kristianstads Golfklubb & Destination erbjuder vi följande medlemskap.

Sigill

Betalningsinformation, regler och avgifter gällande årsavgiften

Avgifterna för 2024 är nu fastställda. Alla medlemskap på Kristianstads GK & Destination är tillsvidaremedlemskap och förnyas automatiskt per kalenderår om ingen uppsägning mottagits.

Om du önskar göra någon förändring i ditt medlemskap inför 2024, mailar du receptionen@kristianstadsgk.com senast den 30 november 2023. Därefter tillkommer en ändringsavgift på 100 kr/ändring som betalas på Min Golf.

Vi fortsätter vårt arbete att förenkla och effektivisera och även tänka miljömedvetet. Vi kommer därför 2024 tillämpa betalning via Min Golf samt Autogiro.

Kvitto för friskvårdsbidrag skrivs ut av medlemmen själv på Min Golf när årsavgiften är betald. Klicka på “Mina Inställningar” och därefter på “Genomförda betalningar” och på aktuell avgift, så kommer ett utskriftsvänligt kvitto upp.

Medlem som har autogiro ber om kvitto genom att skicka ett mail till receptionen@kristianstadsgk.com

Fulltidsmedlem från 27 år – kö

Fulltidsmedlem: 14.000 SEK, autogiro 1200 SEK /mån

Vad ingår i medlemskapet?

> Fulltidsmedlemskap ger rätt till spel på såväl East Course som West Course utan greenfee.

> Rätt att nyttja greenfeeavtal med andra klubbar.

– Se nedan under medlemsförmåner för mer detaljer.

> Medlemskapet är möjligt som autogiro.

> Fri hyrvagn vid tillgång

> 600 rangebollar laddade på medlemmens GolfMore konto (värde 500 SEK)

> “Spel med medlem”-rabatten 2024 är 30%

> Medlemsrabatten i shop, restaurang och kiosk är fortsatt 10% när man uppvisar sitt digitala medlemskort via Cardskipper

> Alla medlemmar har rabatterat pris på hyra av golfbil på 400 SEK (ord. pris 450 SEK)

– Priset med läkarintyg är fortsatt 300 SEK

Kontakta receptionen på 044-24 76 56 eller på receptionen@kristianstadsgk.com för att ställa dig i kö.

Vardagsmedlem från 27 år – kö

Vardagsmedlem: 9.950 SEK, autogiro 865 SEK/mån

Vad ingår i medlemskapet?

> Vardagsmedlemskap ger rätt till spel på såväl East Course som West Course utan greenfee under helgfria måndag-torsdag.

> Under fredag – söndag samt röda dagar gäller 50% på dagens högsta gällande greenfee.

> Vid tävlingsdeltagande under fredag-söndag samt röda dagar gäller 25% av dagens högsta gällande greenfee.

> Medlemskapet ger även rätt till spel på bollränna efter 17 under fredag-söndag samt helgdagar.

> Rätt att nyttja greenfeeavtal med andra klubbar under helgfria måndag-torsdag.

–  Se nedan under medlemsförmåner för mer detaljer.

> Medlemskapet är möjligt som autogiro.

> “Spel med medlem”-rabatten 2024 är 30%. Gäller ej fre-sön el. helgdagar.

> Medlemsrabatten i shop, restaurang och kiosk är fortsatt 10% när man uppvisar sitt digitala medlemskort via Cardskipper

> Alla medlemmar har rabatterat pris på hyra av golfbil på 400 SEK (ord. pris 450 SEK)

– Priset med läkarintyg är fortsatt 300 SEK

Kontakta receptionen på 044-24 76 56 eller på receptionen@kristianstadsgk.com för att ställa dig i kö.

Ungdom 22 – 26 år – kö.

Ungdomsmedlem 22-26år: 6.600 SEK, autogiro 585 SEK/mån

Vad ingår i medlemskapet?

> Ungdomsmedlemskap ger rätt till spel på såväl East Course som West Course utan greenfee.

> Rätt att nyttja greenfeeavtal med andra klubbar.

– Se nedan under medlemsförmåner för mer detaljer.

> Medlemskapet är möjligt som autogiro.

> Spel med medlemsrabatten 2024 är 30%

> Medlemsrabatten i shop, restaurang och kiosk är fortsatt 10% när man uppvisar sitt digitala medlemskort via Cardskipper

> Alla medlemmar har rabatterat pris på hyra av golfbil på 400 SEK (ord. pris 450 SEK)

– Priset med läkarintyg är fortsatt 300 SEK

Kontakta receptionen på 044-24 76 56 eller på receptionen@kristianstadsgk.com för att ställa dig i kö.

Junior

> Junior 19-21 år: 4.100 SEK, autogiro 375 SEK/mån* –
> Junior 16-18 år: 2.600 SEK** –
> Junior 12-15 år: 1.600 SEK**
> Knatte 0-11 år: 375 SEK**

Vad ingår i medlemskapet?

> Juniormedlemskap ger rätt till spel på såväl East Course som West Course utan greenfee.

> Rätt att nyttja greenfeeavtal med andra klubbar.

> Medlemsrabatten i shop, restaurang och kiosk är fortsatt 10% när man uppvisar sitt digitala medlemskort via Cardskipper

> Alla medlemmar har rabatterat pris på hyra av golfbil på 400 SEK (ord. pris 450 SEK)

– Priset med läkarintyg är fortsatt 300 SEK

> Ingen rabatt vid spel med medlem (om junioren har med sig en senior)

> Ålderskategori och avgift gäller från det år du fyller

*enda juniormedlemskapet där autogiro är möjligt utan samfakturering med seniorer från 27 år
** vid minst 1 förälder/vårdnadshavare som är medlem ingår spelrättsavgiften för obegränsat antal juniorer i samma hushåll upp till 18 år. Nytt för 2024 är att medlemsavgiften tillkommer på 100 SEK för knatte och 600 SEK för junior 12-18 år. (Beslutades på föreningens extra årsmöte den 19 nov 2023)

Kontakta receptionen på 044-24 76 56 eller på receptionen@kristianstadsgk.com för att bli medlem.

Skåp - Kö

Senior: 1.000 SEK/år*

Junior: 500 SEK/år*

> Vagnboden är välisolerad och har kameraövervakning.

> Det finns 97 överskåp och 97 underskåp.

> Det är endast tillåtet med ett bagskåp per person.

> Det kommer endast ges ut en bagtag per bagskåp.

> Juniorer i träning har alltid förtur till ett bagskåp.

Kontakta receptionen på 044-24 76 56 eller på receptionen@kristianstadsgk.com för att ställa dig i kö för ett skåp.

*Obetalda skåp klipper vi hänglås och tömmer på ev. innehåll senast den 28 feb innevarande år. Utrustningen förvaras inlåst i ett annat utrymme under en begränsad period, max 12 månader innan den slängs.

Vilande

Vilande: 3.100 SEK

För att vara berättigad detta medlemskap måste medlemmen uppfylla nedan krav:

> Redan vara medlem i Kristianstads Golfklubb

> Ha haft medlemskapskategori Fulltid- eller Vardagsmedlem från 27 år

> Ha läkarintyg eller dylikt som uppvisar att medlemmen kommer genomgå operation eller inte kommer kunna spela under nästkommande år

Utöver detta så kan medlemmen inte byta till aktivt medlemskap under året, utan har medlemmen begärt och fått passivt medlemskap inför nästkommande år kommer det medlemskapet gälla under hela året.

Som passiv medlem har man inget aktivt medlemskap och kan inte spela med 50% greenfee eller något dylikt utan vill man under året börja spela så måste man lösa ett aktivt medlemskap i en annan golfklubb.

Medlemmen kan vara passiv så länge som hälsan kräver det men man måste som sagt kunna uppvisa något sorts läkarintyg eller bevis som visar varför man behöver vara passiv medlem.

Regelverk angående inträde i Kristianstads GK

Följande regler följs vid hantering av potentiell kö:

> 2024 är maxantal seniora medlemmar över 26 år 1300 st.

> 2024 är maxantal seniora medlemmar i kategorin 22-26 år 75 st.

> Ägarna har alltid möjlighet att gå förbi kön för att ta in medlemmar.

> Ägarna har alltid möjlighet att gå över maxantal seniora medlemmar.

> Kön är inte specificerad till ett specifikt år utan är baserad på det datum som man ställer sig i kö.

> Tackar man nej till en tilldelad plats men önskar att stå kvar i kö ändras datumet i kön till det datum som man tackat nej. Teoretiskt sett så hamnar man sist i kön.

> Har man partner (fru, man, sambo, partner etc) som redan är medlem och den köande ställer sig i kö årligen senast 31/8 så flyttas den köande längst upp i kön inför nästkommande år. Om det är flera köande som flyttas upp i kön så sätts de i den ordning de ställt sig i kö. Det är den köandes ansvar att informera om eventuell relation till medlem vid ansökan.

– Förturen för partner gäller endast för partner, ej för seniora barn/svärdotter/svärson/etc till medlem.

– Förturen gäller endast vid ett tillfälle.

Samarbetsklubbar

Som medlem på Kristianstads Golfklubb kan du utnyttja nedan greenfeesamarbeten:

> Alla dagar

– På Österlens GK spelar vi med 25% rabatt på speldagens högsta ord. greenfee.*

– På Araslövs GK spelar vi med 25% rabatt på speldagens högsta ord. greenfee.*

– På Bokskogens GK spelar vi med 25% rabatt på speldagens högsta ord. greenfee.*

– På Ljunghusens GK spelar vi med 25% rabatt på speldagens högsta ord. greenfee.*

– På PGA Sweden National spelar vi med 25% rabatt på speldagens högsta ord. greenfee.*

– På Elisefarm Golf Club spelar vi med 25% rabatt på speldagens högsta ord. greenfee.*

– Medlemmar i Sölvesborgs GK spelar med 25% rabatt på speldagens högsta ord. greenfee alla dagar.*

> Vardagar, ej juli

– På Vasatorps GK spelar vi med 25% rabatt på speldagens högsta ord. greenfee.*

> Alla dagar, ej v.26-33

– På Torekov GK spelar vi med 25% rabatt på speldagens högsta ord. greenfee.*

– *Gäller fullvärdiga medlemskap på respektive klubb.

– På Båstads GK spelar vi med 200 SEK rabatt på speldagens högsta ord. greenfee.*

– På Falsterbo GK spelar vi med 200 SEK rabatt på speldagens högsta ord. greenfee.*

– *Gäller fullvärdiga medlemskap på respektive klubb.

 

Betalning via Min Golf

> Alla medlemmar (utom de som har valt autogiro) får i mitten av december ett meddelande till sin primära e-postadress att avgifterna finns att betala via webbetalning på Min Golf fr.o.m måndagen den 2023-12-11.

> Juniorer som ej fyllt 18 år ska ha minst en vårdnadshavare kopplad till sitt golf-id. Vårdnadshavaren kan därmed hjälpa sin junior att betala årsavgift via webben.

> Årsavgiften ska alltid betalas enligt de aviserade avgiftsposterna. Samtliga delar i respektive årsavgift är obligatorisk att betala senast på förfallodagen.

> All avvikelse från medlemsformens totalbelopp ska alltid gå via receptionen, då ändring av medlemsform även ska ske. OBS! Ändring av medlemsform efter 30 nov innebär att 100 kr/person tillkommer som avgift att betala.

> Avgiften kan fortfarande delbetalas via MoreGolf och ny ansökan om delbetalning görs via MoreGolf. Den som redan har MoreGolf-kortet gör sin betalning på Min Golf med betalkortet och lägger därefter upp sin delbetalning på sin inloggning på MoreGolf/Entercard.

> Vid betalning via webb kan betalsätt ”Faktura” väljas. Då skapas en faktura med automatik som ska betalas till SwedbankPay inom 30 dagar.

Betalning via Autogiro

Önskar du betala årsavgiften via autogiro behöver vi ha ett påskrivet ”Autogiromedgivande” senast den 30 november 2023. Avgiften dras månadsvis i 12 månader och pris per månad hittar du under resp. medlemskategori på hemsidan.

Har du redan autogiro upplagt behöver du inte meddela om du vill fortsätta med detta alternativ.

Utebliven betalning

VID UTEBLIVEN BETALNING

Medlem som ej betalat årsavgift via webben senast den 2024-02-29 kommer att bli borttagen som medlem.

Medlem (junior) som ej begärt utträde, uteblivit med betalning och vill bli återaktiverad får betala en administrativ avgift på 100kr om medlemskapet ska återaktiveras (om tillgänglighet finns) innevarande år.

UPPGRADERING AV MEDLEMSKAP

Väljer man att uppgradera från Vardags- till Fulltidsmedlem efter redan erlagd betalning tillkommer en administrativ avgift på 300 kr.