Medlemsinfo

Sigill

Stadgar

Styrelsen leder klubben främst genom att ställa uppgifter till de olika kommittéerna och ange prioriteringar, samt genom att i en budget avdela klubbens ekonomiska resurser. Styrelsens arbete ska så långt möjligt vara transparant och styrelseprotokollen finnas tillgängliga på hemsidan. Information till medlemmarna har högsta prioritet och de främsta instrumenten för detta är regelbundna KGK-info och särskild styrelseinformation via e-post till medlemmarna. - Fredrik Åsare, Vice Ordförande

Vår juniorverksamhet!

Välkommen in och läs mer om vår juniorverksamhet.