Sigill

Upptäck vår blomsteräng på hål 13 på East Course

Har ni kanske lagt märke till vår blomsteräng vid hål 13 på East Course? Om inte, är den definitivt värd ett besök, oavsett om ni spelar golf eller inte. Denna blomsteräng är inte bara en fröjd för ögat, utan utgör också ett av våra hållbarhetsprojekt.

Vår ambition har varit att skapa en livskraftig ängsmiljö som främjar biologisk mångfald. Ängsmiljöer som denna bidrar med öka den biologiska mångfalden av blommor och djur på banan. Detta kommer med största sannolikhet att locka till sig olika pollinatörer inklusive insekter, fjärilar och fågelarter. Öppna sandiga livsmiljöer finns också inom detta ängshabitat för att stödja kritiskt viktiga solitära biarter som använder dessa områden för att häcka under jorden i sanden.

 

Vill ni läsa mer om ängsmiljöer, kan ni besöka https://vattenriket.kristianstad.se/sandiga-marker/

 

 

Tillbaka till nyheter