2021-12-16

PT Golf

PT Golf-konceptet där vi tränare för en noggrann utvecklingsplan för just dig, där du sätter målen och vi hjälper på vägen dit.

Vårt PT Paket gäller under februari-april där vi träffas vid 5 tillfällen med en timme/gång och igenom och tränar de olika momenten för att göra din utveckling så bra som möjligt. Vi använder oss av Trackman/Video och Sams Puttlab samt olika rörighetsövningar för att utveckla tekniken i de olika slagen.

Vi börjar dock med en analys av nuläget för att se var du befinner dig för att sedan göra en plan för att utveckla din golf.

Du väljer om du vill göra detta privat eller tillsammans med en vän och självklart väljer du/ni vilken tränare ni vill jobba med.

Robban och Sara kör sina PT Golfpaket under februari-mars.

David kör sina PT Golfpaket under mars-april.

OBS! Vi anpassar oss till rådande omständigheter genom att hålla avstånd till varandra, använder handsprit samt hålla utrustning och miljö ren och städad.

Kontakta David

Kontakta Sara

Kontakta Robban

Tillbaka till alla nyheter