2020-11-21

Information årsavgifter 2021

Åhus Västra medlemmar
Medlemmar på endast Åhus Västra kommer även under 2021 att få spela Åhus Östra utan kostnad fram tills dess att Åhus Västra öppnas, dock senast till den 1 juni 2021. Om väder och vintern blir förmånlig så planerar vi att kunna öppna den nya fantastiska Åhus Västra den 1 juni 2021.

Fakturering av årsavgifter 2021
Snart är golfåret 2020 till ända och vilken fantastisk säsong vi haft. Många vill spela på vår anläggning och vi har nu kö för seniorer. Vi har inget medlemstak för juniorer (upp till 21 år).

Ändringar inför 2021
Ni som vill ändra medlemskapstyp eller begära utträde, ombedes att meddela detta till receptionen senast den 4 december 2020. Alla medlemstyper är löpande vilket innebär att även juniorer som inte avser spela 2021 måste säga upp sitt medlemskap.

Ändringar efter 4/12 2020 medför en administrativ avgift baserat på medlemskategori, dock max 500 kr.

Med åren har antalet medlemmar som inkommer med sena ändringar ökat vilket medför stort merarbete för både Klubb & Bolag. Detta är bakgrunden till vårt behov av att införa denna avgift. Dock gäller fria ändringar fram till 4/12 2020.

Inför 2021 kommer även skåpavgifterna att faktureras i samband med årsavgifterna.

Årsavgifter 2021
Det kommer inte ske någon prisjustering av årsavgiften inför 2021. Nedan är årsavgifterna som kommer gälla 2021.

Korttyp

Årsavgift 2021

Autogiro 2021

Adminavgift vid autogiro

Fulltid Senior

7350 kr

645 kr

390 kr

Västra Senior

5200 kr

465 kr

380 kr

Ungdom 22-26 år/Studerande

3100 kr

285 kr

320 kr

Junior 17-21 år

1900 kr

175 kr*

200 kr

Junior 12-16 år

1500 kr

135 kr *

120 kr

Junior 0-11 år

350 kr

 –

 –

*endast i samfakturering med seniorer tillåts autogiro för dessa kategorier

Skåpavgifter 2021
Det kommer inte ske någon prisjustering av skåpavgifterna inför 2021. Nedan är skåpavgifterna som kommer gälla 2021.

 

Skåpavgift 2021

Underskåp

500 kr

Endast överskåp

300 kr

Skåp 2 tillägg

150 kr

Juniorer

100 kr

Rätt uppgifter i Min Golf
Det är viktigt att det finns rätt uppgifter upplagda i Min Golf. Har ni kanske bytt adress eller mail så ber vi er att gå in och ändra era uppgifter. Detta är vårt enda sätt att kontakta er på. Du hittar inloggning till Min Golf här »

Webbetalning via Min Golf fram till 26/1 2021
Det kommer även i år att vara möjligt att betala årsavgiften via ”Min Golf” då det fungerat väldigt bra. Detta är alternativ för alla som vill betala sin avgift med MasterCard eller Visa kreditkort för att erhålla eventuella poäng, exempelvis MoreGolf el. liknande kort med bonusprogram. Möjligheten att betala via Min Golf kommer att vara öppen från den 11/12 2020 fram till den 26/1 2021, därefter ”försvinner” det alternativet och en pappersfaktura skapas istället.

I år finns det även möjlighet att välja delbetalning inne i Min Golf, man kan välja att dela upp sin betalning upp till 20 gånger. De som väljer detta alternativ kommer att få betalningsaviseringar via betaltjänst som inte styrs av vårt Bolag/Klubb.

För dig som vill använda ditt friskvårdsbidrag är det ett bra alternativ att betala via Min Golf, då du får ett kvitto som innehåller all information som Skatteverket efterfrågar.

För att betala avgiften via Min Golf följ stegen nedan:

·         Logga in på Min Golf genom att klicka härOBS! Uppdaterad e-postadress i GIT krävs (gäller även junior).

·         Välj ”Mina Inställningar” och klicka därefter på ”Mina betalningar”.

·         Välj avgifterna ”spelrättsavgift”, ”medlemskap” och ”skåpavgift” och klicka på ”Betala med kort”.

Är ni flera i familjen och har haft familjefaktura behöver ni göra en betalning per golf-id för samtliga i familjen

Pappersfaktura efter 26/1 2021
Vill man få en traditionell faktura och betala via bankgiro går det givetvis också bra. Den skapas efter den 26/1 2021 till alla som inte betalt via Min Golf och kommer per post med sista betalningsdatum den 28/2 2021.

I år kommer vi att fortsätta med en faktureringsavgift på pappersfaktura med 50 kr/faktura.

PDF-faktura efter 26/1 2021
I år kommer vi även kunna erbjuda att få sin faktura som PDF-faktura via mejl och betala via bankgiro. Denna faktura skapas efter den 26/1 2021 och kommer skickas till den primära e-postadress som finns registrerat på Min Golf. Önskar man att få sin faktura som PDF-faktura via mejl så ska det anmälas via e-post till receptionen innan den 26/1 2021 på receptionen@kristianstadsgk.com. Där ska det specificeras vilket/vilka golf-id det gäller samt vilken den primära e-postadressen ska vara.

Var uppmärksam på att de som ej betalt senast den 28/2 2021 kommer att bli borttagna som medlemmar i GIT samt att tillhörande skåp kommer sägas upp. Nytt inträde i Klubben ansöker man om i mån av plats, detsamma gäller för skåp.

Autogiro
Ni som haft autogiro 2020 behöver endast meddela om ni vill ändra betalsätt. Autogirot löper annars automatiskt vidare och ni kan bortse från info gällande webbetalning, pappersfaktura och PDF-faktura.
Autogirokunder som vill ha kvitto för friskvårdsbidrag kan kontakta receptionen.
Nya autogirokunder skall anmäla detta senast 4 december 2020.

Friskvård
För er som vill utnyttja ert friskvårdsbidrag så är det spelavgiften man har rätt att söka för. Se under respektive betalningssätt hur man gör med sitt kvitto.

För dig som vill delbetala din medlemsavgift via MoreGolf-kortet finns information här:
https://golf.se/moregolf/

Har ni frågor gällande medlemskap eller avgifter 2021 hör gärna av Er till receptionen på 044-247656 måndag-fredag 9-14 eller via mejl till receptionen@kristianstadsgk.com

Vi ser fram emot en ny säsong 2021!

Åhus 2020-11-21
AB Kristianstads Golfbana

Tillbaka till alla nyheter