2020-09-02

Hål 1 Västra Banan


Designspråket på den nyrenoverade banan kommer vara en blandning av klassiska links och hedbanor med en lagom inblandning av utvalda lokala attribut.

Det första hålet på Västra Banan spelas som ett par 3 hål med en varierande längd mellan 105-175 meter. Vi vill på detta inledande hål lyfta fram ett av dessa lokala inslag, nämligen stenmuren.

Muren kommer placeras och konstrueras liknande skissen och bilderna. En väl tilltagen öppning kommer lämnas så bollar kan rullas in mot greenområdet.

Vi hoppas ni ser fram emot att spela en nyrenoverad och inspirerande bana under 2021 års säsong och många år därefter.

Tillbaka till alla nyheter