Klubbens historia

Kristianstads Golfklubb

Bussen

Bokningsregler för Bussen

Juniorverksamheten

Läs mer om vår fantastiska juniorverskamhet på juniorernas egna hemsida.

Stadgar

Styrelsen leder klubben främst genom att ställa uppgifter till de olika kommittéerna och ange prioriteringar, samt genom att i en budget avdela klubbens ekonomiska resurser.

Styrelsens arbete ska så långt möjligt vara transparant och styrelseprotokollen finnas tillgängliga på hemsidan.

Information till medlemmarna har högsta prioritet och de främsta instrumenten för detta är regelbundna KGK-info och särskild styrelseinformation via epost till medlemmarna.

 

Stig Norberg
Ordförande

Årsmöte

Kalender

30 maj 00:00 – 15:00

Företagsgolf (Menigo)

Shotgunstart kl. 09.00 (starförbud från 07.30)
31 maj 12:00 – 13:20

Herrgolfen

East Course - Anmälan sker i GIT Tävling
03 juni 08:05 – 11:55

KM (ingen bollränna på morgonen)

Anmälan till KM sker via Min Golf
04 juni 07:30 – 11:50

KM

Anmälan till KM sker via Min Golf

Styrelse

Ordförande

Stig Norberg

ledamot

Therese Högström

Golfvärdar, Marshalls, Damgolf

Anneli Wiedeheim

ledamot

Fredrik Åsare

Medlemsfrågor

Lena Södergren

Ungdom och elit

Magnus Jönsson

Tävlingar

Olle Fribert

ledamot

Ulf Georgson

Valberedning

Valberedning Ordf.

Lars Gejrot

Valberedning

Håkan Lahti

Kari Melin