Masterplan & Miljö på Kristianstads Golfklubb & Destination

Masterplan Västra

Masterplan Östra

Miljöarbete

Efter ett omfattande arbete med kartläggningar, inventeringar, målbeskrivningar och miljöprojekt, har Kristianstads Golfklubb i mars 2011 certifierats enligt GEO:s system som klubb nr 3 i Sverige och bland de 30 första i världen. Omprövning av certifieringen skedde under 2014 och 2017.

Miljökommittén lägger stor vikt vid att informera medlemmar och allmänhet om miljöarbetet och golfbaneområdets unika naturförutsättningar. Bl a genomförs årligen en naturvandring på de vilda blommorna dag i juni. Denna dag är ett nordiskt arrangemang med blomstervandringar på ett stort antal platser i samtliga nordiska länder. Våra vandringar leds av Kjell-Arne Olsson, som är Sverigesamordnare för hela arrangemanget. Kjell-Arne är bosatt i Åhus och ingår i Kristianstads Golfklubb & Destinations miljökommitté.