Historia

Kristianstads Golfklubb

KGK bildades 1924 och verksamheten, 9 hålsbana bedrevs på Rinkaby skjutfält. År 1940 fanns det 38 medlemmar och klubben flyttades till Åhus där man till en början arrenderade marken. 1946 bildades AB Kristianstads Golfbana och 1950 köptes marken av kommunen. Intresset för golfen ökade under 60-talet och 1964 hade klubben 228 medlemmar.

·         1969 byggdes banan ut till 18 hål. Antal medlemmar var 343

·         Under 70-talet marknadsfördes klubben hårt och ekonomin stabiliserades

·         1978 fanns det 815 medlemmar och 250 i kö

·         1980 byggdes ”Skogsbanan” 9 håls-banan

·         1981 var det första året med över 1000 medlemmar

·         1992 ombyggnad av 18-hålsbanan

·         1994 1700 medlemmar ca 500 i kö

·         Under 90-talet hade KGK stora idrottsliga framgångar bl a en mångfald SM-guld för våra damer och 5 st Europatourspelare

·         År 2000 blev det bolagisering av driften

·         2003 togs beslut att öka medlemsantalet till 1900 aktiva. Vid årets slut var vi 1860 aktiva medlemmar

·         I september 2004 påbörjades utbyggnad till 36 hål, vilket beräknas vara klart till sommaren 2006

·         1 juli 2006 öppnades 18 nya hål Åhus Västra. Vår gamla bana heter nu Åhus Östra

·         GEO-miljöcertifierad 2011

 

2015 köptes anläggningen av tre ägare (i ett bolag) som därefter inledde en omfattande upprustning av banorna och övrig infrastruktur. Samtidigt presenterades en utvecklingsplan som visar att anläggningen kommer att förbättras under de kommande åren, bland annat med nytt klubbhus och restaurang, hotell m.m.
Klubben (föreningen) drivs som en egen juridisk förening och där finns framförallt elit-och ungdomsverksamhet och tävlingsverksamhet.

Den fortsatta utvecklingsplanen av bolaget har sedan 2015 gjort följande

·         2016 byggs Åhus Östra om med hjälp av banarkitekterna Pierre Fulke och Adam Mednickson

·         2017 invigs Åhus Östra

·         I mars 2018 står det nya Training & Fitting studio klart

·         I november 2019 står våra tre nya padelbanor klara

·         I maj 2020 står 13 nya lodger klara för uthyrning

·         2020 byggs Åhus Västra om med hjälp av banarkitekterna Pierre Fulke och Adam Mednickson

·         2021 invigs Åhus West

Greenfeegäster och medlemmar hälsas hjärtligt välkomna!

Bussen

Bokningsregler för Bussen

Juniorverksamheten

Läs mer om vår fantastiska juniorverskamhet på juniorernas egna hemsida.

Stadgar

Styrelsen leder klubben främst genom att ställa uppgifter till de olika kommittéerna och ange prioriteringar, samt genom att i en budget avdela klubbens ekonomiska resurser.

Styrelsens arbete ska så långt möjligt vara transparant och styrelseprotokollen finnas tillgängliga på hemsidan.

Information till medlemmarna har högsta prioritet och de främsta instrumenten för detta är regelbundna KGK-info och särskild styrelseinformation via epost till medlemmarna.

 

Mats Welff
Ordförande

Årsmöte

Årsmöte 2021

Kristianstads Golfklubb i Åhus årsmöte 2021
Kristianstads Golfklubb i Åhus kallar härmed till klubbens årsmöte 2021-03-07 kl 1600.
Mötet genomförs digitalt via Microsoft Teams.

Motioner från medlemmar ska vara styrelsen tillhanda före 2021-02-14. De kan skickas via e-post till matswelff@gmail.com eller lämnas skriftligen i Receptionen.

Möteshandlingar finns tillgängliga på hemsidan under ”Klubben” före 2021-02-20 (se nedan).

För att det digitala mötet ska fungera så friktionsfritt som möjligt gäller följande:

  1. Du anmäler ditt deltagande genom att skicka mejl till foreningen@kristianstadsgk.com, märkt Årsmöte 2021. Att vi behöver din anmälan senast den 28/2 är kopplat till den administrativa hantering som det digitala mötet för med sig.

  2. För att vi ska kunna upprätta röstlängd behöver du uppge namn och golf-id. Om du anmäler mer än dig själv ska du även uppge övrigas namn och golf-id.

  3. När vi mottagit din anmälan kommer du att få ett nytt mejl från oss med all den information du behöver för att kunna medverka vid årsmötet.

  4. Utskick av mötesinbjudningarna beräknas ske från den 1/3.

Kalender

27 nov. 08:00 – 08:40

Gangstergolfen - Ingen bollränna

Gangstergolfen har företräde 08:00-08:40
28 nov. 08:00 – 08:40

Gangstergolfen - Ingen bollränna

Gangstergolfen har företräde 08:00-08:40
29 nov. 10:00 – 11:00

Damgolfen - Ingen bollränna

Ingen bollränna under företräde
01 dec. 10:00 – 11:30

Herrgolfen - Ingen bollränna

West Course - Anmälan via GIT Tävling

Styrelse

Ordförande

Mats Welff

Styrelseledamot

Anneli Wiedeheim

Styrelseledamot

Bengt Skough

Styrelseledamot

Christin Möller

Styrelseledamot

Lena Södergren

Styrelseledamot/Ansv.Junior/Elit

Magnus Jönsson

Styrelseledamot/Ansv.Tävling

Olle Fribert

Styrelseledamot

Peter Sandgren

Valberedning

Valberedning

Therese Högström

Valberedning

Albin Kristensson

Valberedning

Jan Hult