KGK KGK-info v44
Medlemsinformation från KGK

 

 

2018 - ett år med Sveriges bästa golfbana

Sin vana trogen vill Klubbens styrelse förmedla några intryck från golfåret 2018 medan säsongen ännu är i färskt minne. Årsberättelsen kommer ju inte förrän i mars 2019 i samband med årsmötet.

Detta fjärde år med ett bolag som ägare av anläggningen har visat mer tydligt än någonsin hur priviligierade våra medlemmar är. Bolagets tydliga inriktning att skapa en av Sveriges bästa golfbanor (Åhus Östra) och efter hand en av landets bästa anläggningar har lett till att vi, egentligen som enda klubb i landet, har kunnat spela på en högklassig golfbana trots sommarens rekordtorka. Många signaler, från när och fjärran, tyder på att Åhus Östra har varit bäst i landet den gångna sommaren. Åhus Västra har begripligt nog fått stryk i linje med golfsverige i övrigt.

Vi uppfattar att medlemmarna också är mycket nöjda med vår reception/shop och restaurang/kiosk. Denna ”kundnöjdhet” återspeglas emellertid inte riktigt i antalet besök på golfkrogen. Klubben utverkade i dialog med Bolaget utökade öppettider inför 2018, men det har visat sig att medlemmarnas benägenhet att ta en öl eller en fika eller äta en bit mat efter ronden är fortsatt låg. Tyvärr. Som en naturlig följd av detta förutser vi ett något mindre öppethållande under kommande år.

Ungdomsverksamheten har varit klubbens prioritet även detta år. Prioriteringen tar sig uttryck i en betydande ekonomisk satsning, men också i ett stort engagemang från föräldrar och, inte minst, från våra tränare. Vi har haft cirka 200 juniorer i träning och 50 som har varit med och tävlat i något av våra lag eller individuellt. Detta är en klar ökning jämfört med 2017. En viktig del i träningen av de yngre juniorerna är vårt ”levlingssystem”, som gett eko i hela golfsverige. Varannan vecka har ett stort antal ungdomar kämpat för att komma vidare till nästa nivå, oavsett väder och vind.

I tävlandet har klubben som vanligt hållit sig väl framme på de olika tourerna. Vi har vinst på Challengetouren genom Oscar Lengdén och på Swedish Golf Tour genom Sara Nilsson, samt ett antal andra framskjutna placeringar därutöver på de olika tävlingsnivåerna. På lagsidan lyckades våra damer ta steget upp till Elitserien, vilket betyder att KGK kommer att ha både herr- och damlag på samma och högsta nivå för första gången på många år.

Satsningen på elit är i huvudsak Bolagets angelägenhet, men klubben bidrar självklart både ekonomiskt och på andra sätt eftersom våra duktiga spelare har en viktig roll som förebilder. Betydelsen av en elit manifesteras också genom medlemmarnas entusiasm och engagemang när det drar ihop sig till elitarrangemang på anläggningen.

Klubbens egna tävlingar har bedrivits på ungefär samma nivå, med ungefär samma deltagande, som föregående år. En tendens till förändring är dock tydlig; medlemmarna tycks i allt högre grad uppskatta lagtävlingar i form av scramble, greensome m fl. Vårt tävlingsprogram kommer därför framöver att innehålla en (fortsatt) mix av singel- och lagspel. En faktor som kommer att bli dimensionerande för våra möjligheter att arrangera klubbtävlingar är vår förmåga att rekrytera och utbilda tävlingsledare. Vi kan inte fortsätta att ”gå runt” på bara några få entusiaster. Styrelsen kommer därför att ta initiativ för att locka fler medlemmar att engagera/utbilda sig som tävlingsledare.

KGK har även i år deltagit i Skånes Golfförbunds seriespel med stor ambition, både på dam- och herrsidan. Vi har ställt upp med många lag, vi har subventionerat trevliga tävlingskläder och vi har administrerat tävlandet (vilket är ett stort uppdrag) med kompetenta personer. Tyvärr har herrlagen vid flera tillfällen åkt till bortamatcher med för få spelare, vilket kan tyda på att vi faktiskt har anmält fler lag än vi kan bemanna. Vår anläggning kommer inte att vara tillgänglig för så många ”hemmamatcher” 2019, vilket också är ett viktigt skäl till att vi inför nästa år kommer att minska vårt deltagande från fjorton till tio lag. Vi förutser ingen förändring på damsidan.

Klubbmästerskapet (KM) – med de olika kategori-KM – är nu etablerat som en viktig händelse i klubben. Så ska det vara. Vi kommer att fortlöpande utvärdera kombinationen av stora KM och kategori-KM, antal hål, val av tee osv, för att göra tävlingen ännu mer attraktiv och därmed öka antalet startande ytterligare. I år innehöll startlistan ca 80 namn.

Klubbens viktigaste angelägenhet är naturligtvis medlemmarnas golfspel och trivsel. Vardagen på klubben, helt enkelt. Inför året lyckades valberedningen inte hitta någon kandidat till befattningen som medlemsansvarig i styrelsen. Därför, befarar vi, kan viktiga medlems- och trivselfrågor ha kommit i skymundan. Kanske har medlemmarna också saknat särskilda arrangemang som kan öka klubbkänsla och samhörighet. Detta visar på en tydlig och oroande trend att våra medlemmar i allt lägre grad är beredda att åta sig förtroendeuppdrag i klubben. Detta, som tycks vara en allmän samhällstrend, blir något att bita i under kommande år.

Klubbens budget är i balans.

Avslutningsvis vill vi nämna att klubbens styrelse har träffat Bolagets ledning för vår årliga utvärdering och diskussion kring gemensamma frågor. Som alltid när två parter möts är det fråga om att ”ge och ta”, men klubbens medlemmar kan känna trygghet i att samspelet fungerar väl och att ägarna är mycket angelägna, och avsätter betyder resurser, för att medlemmarna ska trivas på anläggningen.

Mats Welff  Annelie Wiedeheim  Bengt Skough  
Peter Sandgren  Olle Fribert  Magnus Jönsson

 Kristianstads Golfklubb