KGK KGK-info v7
Medlemsinformation från KGK

 

Bästa KGK-medlemmar!

Vår klubbs verksamhet och attraktionskraft är starkt beroende av medlemmarnas engagemang.
Inför stundande årsmöte 18.3. 2018 efterlyser valberedningen medlem som är villig att kandidera till posten som styrelseledamot i KGKs styrelse med ansvar för medlemsfrågor.
Uppgiften består huvudsakligen i att skapa trivsel och god stämning i klubben, introducera och ta hand om nya medlemmar samt att tillsammans med tävlingsansvarig arrangera klubbaktiviteter.
Styrelseledamoten har full frihet att välja och utse en arbetsgrupp för att genomföra detta.
Ett ökat engagemang i klubben ger mycket mervärden utöver det fascinerande spelet på våra fina banor!
Känner Du för uppgiften eller kan tipsa om någon kandidat som Du finner lämplig, hör av Dig till någon i valberedningen per mail eller telefon så snart som möjligt!

Med bästa hälsningar!

Valberedningen

Per Ågren ordf.        
per-agren@telia.com 
070-824 33 33

Göran Emtersjö
goran.emtersjo@me.com
070-576 82 34

Christine Larsson                     
christine_larsso@hotmail.com   
070-113 56 78

Anna Berg-Ebbinge
anna@kristianstadsgk.com
070-858 41 08


 

Har Du några frågor kring uppdraget får Du gärna kontakta styrelsens ordförande

Mats Welff
matswelff@hotmail.com
073-841 68 41Kristianstads Golfklubb