Hål 16 Östra

För kännedom. Vi har sedan renoveringsarbetet av Östra diskuterat hålsträckningen på hål 16 där vi har fått många kommentarer från både medlemmar och gäster. Vi har nu i bolagsstyrelsens, tillsammans med Pierre Fulke, sett över resultatet av ombyggnaden. Vi har som ett resultat av översynen bett Pierre ta fram ett förslag till att förbättra den…