KGK styrelseklubba

Kristianstads Golfklubb i Åhus årsmöte 2019

Kristianstads Golfklubb i Åhus kallar härmed till klubbens årsmöte 2019-03-10 kl 1600 på Hotell Åhus Seaside.

Motioner från medlemmar ska vara styrelsen tillhanda före 2019-02-17. De kan skickas via e-post till matswelff@hotmail.com eller lämnas skriftligen i Receptionen.

Möteshandlingar finns tillgängliga på hemsidan under ”Klubben – Årsmöte 2019” före 2019-02-24.

Omedelbart efter årsmötet informerar Klas Arildsson, VD i AB Kristianstads Golfbana, om anläggningen och dess utveckling.