KGK styrelseklubba

Kristianstads Golfklubb i Åhus årsmöte 2019

Kristianstads Golfklubb i Åhus kallar härmed till klubbens årsmöte 2019-03-10 kl 1600 på Hotell Åhus Seaside. Motioner från medlemmar ska vara styrelsen tillhanda före 2019-02-17. De kan skickas via e-post till matswelff@hotmail.com eller lämnas skriftligen i Receptionen. Möteshandlingar finns tillgängliga på hemsidan under ”Klubben – Årsmöte 2019” före 2019-02-24. Omedelbart efter årsmötet informerar Klas Arildsson,…