KGK Levels

Levels och Sommarträning

Levels – vad innebär det att ”levla”?
Tanken med levelingsystemet är att i små steg närma sig, i första läget, det gröna kortet (körkort i golf), vilket innebär att du därmed får spela på den ”stora banan”. Därefter ger det dig chansen att ta dig vidare ner i handicapsystemet.
Du hittar information om Levels här » ”Junior/Elit – Levels”

Sommarträning
Häng med på KGK´s sommarträning!
I sommar kommer vi att erbjuda er juniorer mellan 8-21 år veckoträning med chansen att ”levla” er ner till ”Grönt kort” eller lägre handicap.
Du hittar information om sommarträning samt anmälningsformulär här » ”Junior/Elit – Sommarträning”